• RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest

Publikacje

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

MIASTO: Łódź
typ uczelni:
szkoła bezpłatna / szkoła wyższa
adres:
ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź
telefon:
+48 42 6345 800
fax:
+48 42 6748 139
url:
www.filmschool.lodz.pl

e-mail:
rektorat filmschool.lodz.pl
rekrutacja:
strona www rekrutacji
W swoich działaniach Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Tele­wizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi kieruje się uniwersalnymi zasadami etyczny­mi, wolnością nauczania, swobód twórczych oraz wolnością badań w zakresie sztuki i twórczości artystycznej, w poszanowaniu prawdy, solidarności, demokracji i tolerancji, nawiązując w ten sposób do ogólnych tradycji uniwersyteckich oraz polskiego szkolnictwa artystycznego.

Uczelnia stara się aby kształcenie studentów odbywało się w profesjonalnych warunkach warsztatowych. Wybranymi celami jest prowadzenie działalności naukowej w zakresie badań nad sztuką i twórczością artystyczną, prac rozwojowych i innych badań wspomagających naukę oraz w formie m. in. warsztatów, festiwali itp.; realizacja twórczości artystycznej w dziedzinach audiowizualnych, w tym: sztuki filmowej, telewizyjnej, fotograficznej oraz aktorskiej; zaznajamianie studentów z tendencjami rozwoju sztuki i kultury; upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć kultury narodowej, nauki i techniki, prezentacja dorobku artystycznego studentów, pracowników i absolwentów uczelni w kraju i za granicą itd.

Uczelnia kształci na czterech wydziałach:

  • Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
  • Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
  • Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
  • Wydział Aktorski

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera (zdjęcia pochodzą ze strony uczelni)
do góry

Dodaj komentarz

To forum jest moderowane: Twój wpis ukaże się dopiero po weryfikacji przez administratora strony. Moderacja komentarzy odbywa się zazwyczaj raz dziennie.

(By utworzyć akapity, po prostu zostaw puste linijki.)

Kim jesteś?

REKLAMA
Dzieje się (aktualnie wydarzenia)
Happening | Warszawa
od 23 kwietnia do 20 sierpnia
Wystawa | Olsztyn
od 12 maja do 5 czerwca
Wystawa | Warszawa
od 28 kwietnia do 3 czerwca
Konkurs | cała Polska
od 4 do 15 maja
Losowe inspiracje